İştirak nafakasının arttırılması dava dilekçe örneği(1)

İştirak nafakasının arttırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İştirak nafakasının arttırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     :

DAVA KONUSU                    : İştirak nafakasının arttırılması. (Aylık …. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile ile davalı, mahkemenizin vermiş olduğu ……/…… E., ……/…… K. sy. ilam ile boşanmışlar ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir.

            2- Söz konusu kararda mahkemeniz müşterek çocukların ikisini müvekkileme bırakmış ve bunların her biri için ….. (……) TL olmak üzere toplam ….. (……) TL iştirak nafakasına hükmetmiştir.

            3- Çocukların büyümeleri, birinin okula başlaması ve davalının gelir durumundaki artış nedeniyle, artık yetersiz kalan nafakanın, iki çocuk için aylık ……… TL’ye çıkartılmasını talep etmekteyiz.

            Bu nedenlerle iştirak nafakasının artırılmasına ilişkin işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, öğrenci belgesi, gelir-gider belgeleri ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, iştirak nafakasının çocukların her biri için aylık ….(….) TL olmak üzere toplam …. (…..) TL’ye çıkartılmasına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)