İsme Tecavüzün Önlenmesi dava dilekçe örneği

İsme tecavüzün önlenmesi davası hakkında genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız isme tecavüzün önlenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                  :

DAVA KONUSU                    : Ad’a Tecavüzün Önlemesi.

OLAYLAR                              : 1- Müvekkilim, Türkiye’nin tanıdığı çok ünlü bir ses sanatçısıdır. Yurtdışında da birçok konser vermiş olan müvekkilimin ünü yurt dışına da taşmıştır.

            2- Müvekkilimin ününden yararlanmak isteyen davalı, müvekkilimin ismiyle yeni kasetini yakında piyasaya süreceğini belirtmektedir. Gazetede ilanları vermiştir.

            3- Davalının müvekkilimin adını kullanarak piyasaya kaset süreceğini duyurması müvekkilimin adı üzerinde bir gasp oluşturmaktadır. Gazetelerde vermiş olduğu ilanların önlenememesi halinde müvekkilim bundan büyük zararlar görecektir.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                             : Nüfus kaydı, tanık beyanı, gazete ilanları ve hertür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, davalının “……………..” adıyla ilanlar vermesine mani olunmasına ve çıkarmayı düşündüğü yeni kasetle ilgili çalışmalara el konularak yargılama sonuna kadar ihtiyati tedbir kararıyla önlenmesine, yeni kaseti piyasaya çıkarmış ise bunların satışının durdurulmasına ve reklamların yayınlanmamasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)