işlediği fiilin idrak ve sorumluluğu içinde olup olmadığı tam teşekküllü sağlık kurulu raporu aldırılması dilekçe örneği

işlediği fiilin idrak ve sorumluluğu içinde olup olmadığı tam teşekküllü sağlık kurulu raporu aldırılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız işlediği fiilin idrak ve sorumluluğu içinde olup olmadığı tam teşekküllü sağlık kurulu raporu aldırılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                           ……………

DOSYA NO                :

ŞÜPHELİ SANIK       :                                       

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU             : Müvekkilin işlemiş olduğu fiil ile ilgili olarak, “işlediği fiilin idrak ve sorumluluğu içinde olup olmadığı” yolunda 5237 sayılı TCK’nun 32. maddesi gereğince tam teşekkülü sağlık kuruluşu olan ……… Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi veya İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMAR

            1- Müvekkili ………….’ın, cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada, birebir ile kendisi ile yapmış olduğumuz görüşmeler dışında, kendisinin aile bireyleri olan yaptığımız görüşmeler neticesinde,  müvekkilim olay öncelerine dayanarak zaman zaman yaşamış olduğu ruhsal sıkıntıların ve buna bağlı olarakta geçirmiş olduğu deprasyon sonucunda herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmediği, ancak, olaydan birkaç ay öncesinde söz konusu edilen rahatsızlıkların giderek artması sonucunda, ailesi tarafından ………….. tarihinde  ………….. Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümüne müracaatının sağlandığı,

            2- Vekili sıfatıyla, ………….Devlet Hastanesine yapmış olduğumuz başvuru üzerine kendisinin poliklinik defter kayıtlarına göre “deprasyon, dürtü, kontrol edilemeyen dürtülerin önlenemezliğine bağlı yoğun deprasyon” teşhisi ile ekli poliklinik defter kayıtlarına göre muayene edildiği, muayene sonucunda kendisine psikiyatrik tanı koyulduğu, aynı şekilde …….Devlet Hastanesinin 08.03.2006 tarihli psikiyatri polikliniğinin ……… ve ……… numaralı kayıtlara göre ruh sağlığı hastalıkları uzmanı, Dr. ……….. tarafından düzenlenen raporda, şüpheli sanık ………… için “Hasta ……….. tarihinde …….. protokol no ile Psikiyatri Polikliniğinde görüldü;  Kendisi psikolog ……… ile görüştürülüp tanısı konarak, Psikoterepi ve ilaç tedavisi düşünüldü. Tanı olarak Deprasyon + Dürtü kontrol sorunları mevcut olan hasta ayakta takibe alındı, ancak; tedavisini sürdürmek mümkün olmadı. Resmi yoldan tek müracaatı bu tarihte gerçekleşti, durum bildirir Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi tıbbı kanat raporudur. “ şeklinde rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.

            3- Şüpheli sanık hakkındaki geçmişteki durumu ve içinde bulunduğu ruh hali durumu  itibarıyla, ilgili sağlık kuruluşundan “işlediği fiilin idrak ve sorumluğu içinde olup olmadığı yolunda” ilgili kuruluşlardan birine sevkinin yapılarak ceza tayinine esas olmak üzere hakkında rapor aldırılmasını arz ederim.

            Saygılarımla,

Şüpheli Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)