İsim hakkına tecavüz nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği

isim hakkına tecavüz nedeniyle tazminat davası hakkında genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız isim hakkına tecavüz nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Ad hakkına tecavüz sebebiyle maddi tazminat (…… TL)

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkil adıyla ve eserleriyle ülke genelinde tanınmış saygın bir yazardır.

            2- Davalı ise gerçek adı başka olmasına rağmen kasıtlı olarak müvekkilin adını kullanarak kitap yazmaktadır.

            3- Müvekkilin son kitabından çok kısa süre önce davalı piyasaya müvekkilin adıyla kitap çıkarttığı için, müvekkilin kitap satışları aşırı düşmüş ve bu durum davacının maddi zararına sebep olmuştur.

            4- Doğaî zararın tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, yayınlanmış kitaplar, yayınevi satış listeleri, tanık beyanları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile ….. .. TL maddi zararın dava tarihinden itibaren en yüksek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talep hakkımızın saklı tutulmasına, masraf ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)