İşe dönme talebinin reddi sebebiyle tazminat dava dilekçe örneği

İşe dönme talebinin reddi sebebiyle tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız işe dönme talebinin reddi sebebiyle tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : İşe dönme talebinin reddi sebebiyle tazminat. (……. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait …….. işyerinde çalışmakta olduğu sırada, geçirdiği trafik kazasında oluşan maluliyeti sebebiyle …./…./…… tarihinde işten ayrılmak zorunda kalmıştır.

            2- Daha sonra gördüğü uzun tedavi ve kullandığı protezler sayesinde hastalığı şifa bulmuş, maluliyeti sona ermiş ve durum …………. hastanesinden alınmış sağlık raporu ile tespit edilmiştir.

            3- Bunun üzerine davacı, işçi alımı için ilan vermiş olan eski işyerine müracaat etmiş ancak davalı işveren bu talebini kabul etmeyerek başka işçileri işe almıştır.

            4- Böylece yasanın amir hükümlerine aykırı hareket eden davalıdan, yasanın öngördüğü … aylık tazminat için toplam (……) TL’nın tahsilini talep ediyoruz. (Davacı işten ayrılmadan önce en son (…..) TL maddi gelire sahipti).

            Bu sebeplerle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Sağlık raporu, işe başvuru ve red yazıları, tanık beyanı vs. deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, (……) TL tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla, :      

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)