İrtifak hakkının bedel karşılığında terkini dava dilekçe örneği

İrtifak hakkının bedel karşılığında terkini davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İrtifak hakkının bedel karşılığında terkini dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : İrtifak hakkının bedel karşılığında terkini talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, tapunun …… ada, …… parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalı da bu taşınmazda irtifak hakkı sahibi olan kişidir.

            2- Daha önce taraflar arasında görülen dava ile, davalının adına kayıtlı taşınmazı için, davacıya ait taşınmaz üzerine irtifak hakkı tesis edilmiştir. Buna dair ilam ektedir.

            3- Burada da görüleceği gibi, bu hak tesis edilirken davalının yararlanabileceği başka yakın bir yol olmadığı için dava kabul edilmişti. Ancak şimdi davalının kendi taşınmazına çok daha yakın umuma açık yol inşaa edilmiş olup, irtifak hakkının devam etmesinin davalıya sağladığı menfaat, yüklü taşınmaza verdiği külfete nazaran çok azdır.

            4- Sayın mahkemenin uygun göreceği makul bir bedel karşılığında bu irtifak hakkının tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz.

            Bu sebeplerle irtifak hakkının terkini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif, irtifak hakkı tesisine dair ilam ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının anılan taşınmazı üzerinde ve davalı taşınmazı yararına kurulmuş bulunan irtifak hakkının uygun bir bedel karşılığında terkinine ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)