İntifa hakkının terkini dava dilekçe örneği

İntifa hakkının terkini davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız intifa hakkının terkini dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : İntifa hakkının terkini talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil tapunun ….. ada, …… parsel sayısında kayıtlı taşınmazın malikidir.

            2- Bu taşınmaz üzerinde ………………’nin irtifa hakkı mevcut iken, hak sahibi …./…./…… tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona ermiştir.

            Bu sebeplerle intifa hakkının terkini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : MY.,İlgili mevzuat.

DELİLLER                            : Tapu kaydı, nüfus kaydı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, anılan taşınmaz üzerinde kurulu bulunan intifa hakkının terkinine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)