İnfaz Durdurulması dilekçe örneği

İnfaz Durdurulması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız infaz durdurulması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                :

DURUŞMA GÜNÜ     : 

SANIK            :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SUÇ                            : Dolandırıcılık

KONU             : İnfaz Durdurulması Talebi

AÇIKLAMA

            1- Müvekkilim hakkında daha önce mahkemenizce verilen …… tarihli karar içeriğine göre, “…Sanık ………. ile ilgili olarak CMK’nun 231/6-a-c maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına mahal olmadığına” dair karar verilmiştir.

            2- Yapılan bozma üzerine müvekkilim, yargılama süreci içinde müdahilin zararını karşılamaya hazır olduğu ve bu çerçevede müdahilin de zararın karşılanmış olması nedeniyle şikayetinden vazgeçeceği olasılığı nedeniyle, hakkında 168. maddenin uygulanma ihtimali gözetildiğinde; Mahkemenizin takdir ölçüleri çerçevesinde verilecek hapis cezasının zararın giderilmesi ve müştekinin şikayetten vazgeçmesi gerçeği karşısında hakkında TCK’nun 52. maddenin uygulanma olasılığı da gözetildiğinde;

Müvekkilim hakkında verilen 1 yıl hapis ve 100,00 YTL adli para cezasına ilişkin ve halen infaz aşamasında bulunan kararın Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 1234 esas ve 06.03.2006 sayılı kararıyla bozulmakla ve duruşma verilmiş olup, duruşmasının da 24.07.2008 tarihine bırakılmış olmakla, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki KanunununMahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama” başlığı altında düzenlenen 98. maddesi gereğince müvekkilim hakkındaki yapılacak yargılama sonucunda uygulanacak ilgili kanun maddesi içeriğine göre “…lehinde olması durumunda, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir” diyen hükmü çerçevesinde, mahkemenizin söz konusu kararıyla ilgili olarak “İnfazın Durdurulmasına” karar verilmesini dilerim.

            Saygılarımla Arz ederim

E K İ- Vekaletname,              

Sanık Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)