İmzaya ilişkin itirazları dilekçe örneği

İmzaya ilişkin itirazları Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız imzaya ilişkin itirazları dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO                  : …../….

İMZAYA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                             :

BORÇLU VEKİLİ                   : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ALACAKLI                             :

TALEP KONUSU                  : İmzaya ilişkin itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR                              : 1- Müvekkilim B’nin A’ya olan ……. (…..) TL borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında …….. İcra Müdürlüğünden …../…. esas numaralı icra takibi başlatılarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkilim söz konusu ödeme emrini iki gün önce tebliğe almıştır.

            2- Ancak, icra takibine konu olan bonodaki imza müvekkilim B’ye ait değildir. Bu itibarla, imzaya ilişkin itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunuyoruz.

            3- İmzaya ilişkin iş bu itirazlarımızın kabulü ile bir örneğinin alacaklıya tebliğ edilmesini ve müvekkilim hakkında başlatılan icra takibinin durdurulmasını dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Borçlu Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)