İmalât hatasından kaynaklanan kaza sonucu bedensel zararın tazmini dava dilekçe örneği

İmalât hatasından kaynaklanan kaza sonucu bedensel zararın tazmini davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız imalât hatasından kaynaklanan kaza sonucu bedensel zararın tazmini dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR        :

VEKİLİ                  :

DAVALILAR         :     

Dava                      : Davalının ithalâtçı ve satıcısı olduğu otomobildeki imalât hatasından kaynaklanan kaza sonucu bedensel zarara uğrayan davacının, ……….maddesine göre belirlenecek maddi zararı ile beden gücü kayıp oranı ve davalının kusur ve sorumluluk derecesi belli olduktan sonra miktarı açıklanacak manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer     : …… TL.

Açıklamalar

            1-a) ……….. günü davacı, ortağı bulunduğu şirketin ………… plakalı ………. marka ………. tip otomobili ile ………. yönünden ……… yönüne gitmekte iken, karşı yönden gelen ………. plakalı kamyonla çarpışarak ağır yaralanmış olup, halen tedavi altındadır.

            (Kaza tutanağı)

            b) Her ne kadar kazanın oluşunda davacı asli kusurlu bulunmuş ise de, ağır yaralanmasının asıl nedeni otomobilin hava yastığının açılmamış olmasıdır. Bunun bir imalât hatası olduğu Bilirkişi Raporlarıyla tespit edilmiş olup, bu yüzden uğranılan zararlardan …………. göre imalâtçı, ithalâtçı ve satıcı firma ortaklaşa ve zincirleme sorumludurlar. (C.Savcılığı soruşturma dosyasına verilen Bilirkişi Raporu)

            2-Kaza sırasında, ………. marka ………… tip ………. model otomobilin sürücü koltuğunda (airbag) hava yastığının açılmaması ile ilgili yaptırılan bilirkişi incelemeleri sonucu:

            a) ……..,…… Sulh Hukuk Mahkemesi ……… D.iş dosyasına verilen ……….. günlü Bilirkişi Raporunda: “Aracın sol ön ağırlıklı çarpmaya maruz kalmasına rağmen, sol ön (airbag) hava yastığının açılmamış ve buna karşılık sağ ön hava yastığının açılmış olduğu, sol yan hava yastığını ise açılmadan dışarı fırlamış olduğu, tespit konusu araçta şoför hava yastığının imalât hatası nedeniyle açılmadığı, aracın ön kaportasının komple hasar görmesine rağmen sağ hava yastığının açılıp, sol ön hava yastığının açılmamasının imalât hatası olduğunun kanıtı olduğu” açıklanmıştır

            (Bilirkişi raporu ektedir)

            b) ………. Makine Mühendisleri Odası tarafından görevlendirilen Makine Mühendisi ……….’nin …….. günlü  raporunda: “Hayati önem taşıyan bu ağır hasarda airbag’ın açılmamasının teknik bir arıza ve imalât hatası olduğu, sürücü hatası olmayıp doğrudan imalâtçı firmanın sorumluluğunun söz konusu olacağı” açıklanmıştır.

            (Makine Mühendisi raporu ektedir.)

            c) Kaza sırasında otomobilde sağ ön koltukta oturmakta olan davacının yeğeninin hava yastığı açıldığı için, o hafif yaralarla kurtulmuş, buna karşılık hava yastığı açılmayan davacı ağır yaralanmıştır.(Tedavi ve tanı belgeleri)

            3-a)Bu kaza sonucu ağır yaralanan davacı, …….. kaza tarihinden beri iyileşememiş olup, halen tedavi altındadır. Beyin travması sonucu bellek yitimi nedeniyle çalışma yaşamına dönememekte, vücut arızaları nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorluklar çekmektedir. Kalıcı bir arızası ve beden gücü kaybı olup olmayacağı ancak tedavi sonuçlandıktan sonra beli olacağından, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak beden ve iş gücü kaybı nedeniyle ……….. maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın davalıya ödetilmesi istenmiştir.

            b)Ayrıca, tedavi giderlerinin, sunulacak faturalarla birlikte uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz.

            4-Davacının beden gücü kayıp oranı ve davalının kusur ve sorumluluk derecesi belli olduktan sonra miktarı açıklanacak manevi tazminatın, hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz.

            5-Davacı ……… d.lu, eşiyle birlikte kurduğu ……….. Ltd. Şti’nin ortağı ve işleri yürüteni olup, ……. …….Vakıf kurucusu ve başkanı, ayrıca …….. ilçesinde açılacak olan ………Üniversitesi’nin kurucusudur. Kaza geçirmekle bütün bu faaliyetlerden uzak kalmış, ticari işlerini yürütememekten dolayı da iş ve kazanç kaybına uğramıştır.        (Mesleği ve ticari faaliyetleri ile ilgili belgeler eklidir.) 

Hukuki Sebepler     :   

Deliller                   : Kaza ile ilgili tutanaklar, imalât hatası ile ilgili Bilirkişi Raporları, hastane ve tedavi belgeleri, davacının işi ve kazancı hakkında belge ve bilgiler, tanık anlatımları, mahkemece görevlendirilecek uzman bilirkişi raporları, Sağlık Kurullarından alınacak geçici veya sürekli beden gücü kayıplarına ilişkin raporlar, hesap raporları vs. her tür kanıt.

Sonuç ve istek         : Sunulun nedenlerle:

            Davalının ithalâtçısı ve satıcısı olduğu otomobildeki imalât hatasından kaynaklanan kaza konucu bedensel zarar uğrayan davacının, …………..maddesine göre belirlenecek maddi zararı ile beden gücü kayıp oranı ve davalının kusur ve sorumluluk derecesi belli olduktan sonra miktarı açıklanacak manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)