İflasın tasfiye süresinin uzatılması dilekçe örneği

İflasın tasfiye süresinin uzatılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iflasın tasfiye süresinin uzatılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 : ….. …. İflas İdaresi

KONUSU                                : İflasın tasfiye süresinin uzatılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Borçlu B.İ.’nin iflası üzerine tasfiye işlemi henüz tamamlanamamıştır.

            2- Bu nedenle ……… hükmü uyarınca tasfiyenin tamamlanabilmesi için sürenin uzatılması gerekmektedir. Bundan dolayı işbu talebin yapılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ………. sayılı iflas dosyası ve her türlü delil.

Sonuç Ve İstem                       : Gerekli incelemeler yapılarak………. uyarınca tasfiye süresinin uzatılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

…. …. İflas İdaresi

(İMZA)