İflasın kapanmasına karar verilmesi dilekçe örneği

İflasın kapanmasına karar verilmesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iflasın kapanmasına karar verilmesi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                                 : … İflas İdaresi

DAVA KONUSU                    : İflasın kapanmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müflis A’ın iflas masasına giren tüm borçlarının dağıtımı yapılarak alacaklılarına ulaştırılmıştır. Bu husus idaremizce hazırlanan ……. tarih ve …….. sayılı rapor ile sabittir.

            2- İflas idaremizce yapılacak başkaca bir işlem kalmadığından iflasın kapanması gerekmektedir. Bu nedenle işbu talebin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : İflas idaresinin ……… tarih ve ……….. sayılı raporu, ……… tarihli dağıtım listesi, ……… sayılı iflas dosyası, ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Gerekli incelemeler yapılarak, iflas idaresinin ……… tarih ve …….. sayılı raporu da göz önüne alınarak …………’e göre borçlu A’nın iflasının kapanmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

…….. …. İflas İdaresi