İcra ve İflas Kanununa muhalefet suretiyle görevi ihmal suç duyurusu dilekçe örneği

İcra ve İflas Kanununa muhalefet suretiyle görevi ihmal suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra ve iflas kanununa muhalefet suretiyle görevi ihmal suç duyurusu dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                       ……………….

ŞİKAYETÇİ               :

VEKİLİ                       : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ŞÜPHELİ                    :

SUÇ                             : İk. M. 355    ve 356/3’e muhalefet suretiyle görevi ihmal

SUÇ TARİHİ              :

AÇIKLAMALAR

            1- Müvekkilimin bir alacağından ötürü ………..İcra Müdürlüğünün …….. esas sayılı dosyasıyla borçlu …………aleyhine icra takibi başlatılmıştır. İşbu dosyada borçlunun muvafakati uyarınca, emekli sandığından almakta olduğu maaşının tamamının haczi için SGK İl Müdürlüğü’ne (Devredilen Emekli Sandığı) …….. tarihli müzekkere yazılmış, yazı ……. Tarih ve ……… sayı ile kuruma teslim edilmiştir. (Ek-1)

            2- Müzekkereye ilgili kurum tarafından cevap verilmemesi üzerine, maaş kesintisi yazısı ………… tarihli yazı ile tekid edilmiş ve fakat yine işlem yapılmamış ve borçlunun maaş kesintisi yapılmamıştır. (Ek-2)

            3- Bunun üzerine işlemi yapmayan sorumlu memurların hakkında İİK. M. 356 ve 357 uyarınca işlem yapılacağı ve bu sebeple sorumlu memurların bilgilerinin verilmesi…… tarihli yazı ile istenmiş (Ek-3) ve fakat yine İİK. 356/3’e muhalefet edilmiş ve sorumlu memurlar hakkında bilgi verilmemiştir.

            4- Ancak son yazımızdan sonra kurumca ……….. tarihli maaş kesintisi yazımız uyarınca işlem yapılmış ve …………’den itibaren borçlunun maaşından kesinti yapılacağı bildirilmiştir. (Ek-4)

HUKUKİ NEDENLER  : 5237 sayılı TCK’nun 257/1, 2004 S. K. 355- 356/3 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   : ……….İcra Müdürlüğü’nün ……… esas sayılı takip dosyası, ekli belgeler, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün tespit olunacak işlemi yerine getirmeyen ilgili ve sorumlu memurları hakkında gerçekleştirmiş oldukları fiiller nedeniyle cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ederim.

Şikayetçi Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)