icra takibine itiraz dilekçe örneği

icra takibine itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra takibine itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İSTEKTE BULUNAN            :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ADRESİ                                 :

KONUSU                                : İcra Müdürü …..’nin icra takibine itirazımızdan ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- İcra müdürü ….’nin babası B.M. aleyhinde …… TL icra takibi yapmaktayım.

            2- İcra müdürü borçlunun oğlu olduğundan dolayı icra takibi işinin başka bir müdüre verilmesi gerekmektedir. İş bu nedenle hakimliğinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Nüfus kaydı, senet ve her türlü yasal deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Gerekli incelemeler yapılarak, işin başka bir müdüre verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

İstekte BulunanVekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)