İcra takibi Borca itiraz dilekçe örneği

İcra takibi Borca itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra takibi borca itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                            :

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                             :

BORÇLU VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                         :

ALACAKLI VEKİLİ             :

DAVA KONUSU                    : Borca itiraz talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- ……. tarafından keşide edilen …… …….. Şb. ……… tarihli, ………TL’lık ……… numaralı çek müvekkilimin cirosu ile davalıya verilmiştir.

            2- Çek süresinde ödenmediğinden karşılıksız kaşesi vurulmuş ve davalı tarafından müvekkilime müracaatla ödenmesi talep edilmiştir. Müvekkilim, ……… Şb. Ekte sunduğumuz ……… tarihli havale makbuzu ile davalı A’ya takibe ve davaya konu çek karşılığı açıklaması yazılarak ……. TL havale edilmiş ve davalı bu parayı tahsil etmiştir. Aynı gün ekte sunduğumuz faksı müvekkilime göndererek takibe konu çeki iptal ettiğini bildirmiştir. Davalı, bedelini tahsil ettiği çeki daha sonra takibe koymuş bulunmaktadır.

            3- Yukarıda izah edildiği gibi takibe konu çek davalı-alacaklıya müvekkilim tarafından ……… günü ödenmiştir. Takibe konu çek bedeli tahsil edilmiş olduğundan takibin yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Takibin iptali gerekmektedir.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda yazılı nedenlerle, takibe konu çek karşılığı ödenmiş bulunduğundan ve talep edilen alacakların yasal dayanağı bulunmadığından takibin iptaline, % …. kötü niyet tazminatının davalı-alacaklıdan tahsiline, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Borçlu Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)