İcra Dairesine Teslim Edilen Yere Yeniden Girme suç duyurusu dilekçe örneği

İcra Dairesine Teslim Edilen Yere Yeniden Girme suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra dairesine teslim edilen yere yeniden girme suç duyurusu dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ                            :

VEKİLİ                                : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIK                                 :

VEKİLİ                                :

SUÇ                                      :  İcra Dairesine Teslim Edilen Yere Yeniden Girme

SUÇ TARİHİ                       :

AÇIKLAMALAR

            1- Sanık borçlu, müvekkilimin….. mah….. sok. …./….. adresindeki evinde izinsiz oturmaktayken  ……/…… günlü 2006/……. sayılı kesinleşmiş men’i müdahale kararının …….. İcra Müdürlüğünce uygulanmasıyla sanık evden çıkarılmıştır. Aynı gün ve sanığın zilyetliğinden alınarak müvekkilime teslim edilmiştir.

            2- Ancak sanık…../….. tarihinde eve yeniden girerek oturmaya başlamıştır. Bu nedenle işbu şikayeti yapma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCY’nın 290 maddesi, İİY ve tüm ilgili mevzuat.

DELİLLER                          :  ……. İcra Müdürlüğü ………. sayılı takip dosyası, teslim tutanağı, keşif ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda yazılı nedenlerle, sanık ………’ın …….İcra Müdürlüğünün……… sayılı takip dosyası ile teslim edilen müvekkilime ait taşınmaza yeniden girmesiyle TCK’nun 290. maddesi uyarınca işlemiş olduğu suç dolayısıyla hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını arz ederim.

Müşteki Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)