hükümlünün istemi ile infazın ertelenmesi dilekçe örneği

hükümlünün istemi ile infazın ertelenmesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız hükümlünün istemi ile infazın ertelenmesi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

      İNFAZ BÜROSUNA

TALEPTE BULUNAN           :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU                         :  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki 5275 sayılı kanunun 17. maddesinde düzenlenen “hükümlünün istemi ile infazın ertelenmesi”  çerçevesinde müvekkilimin, dilekçemize ekli raporlar ve belgeler bağlamında infazının C.Başsavcılığınızca takdir ve değerlendirmesi yapılarak 6 aylık süre ile ertelenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

            1– Müvekkilim ………, Endüstrü Meslek Lisesi ……….. emekli olup, halen yaşamını destekten yoksun bir şekilde tek başına sürdürmektedir.

            2– Kendisi sabit ikametgah sahibi olup, geçmişi itibariyle hiçbir sabıka kaydı bulunmamaktadır.

            3- Dilekçemize ekli, ayrıntılı raporlar ve belgelerden anlaşılacağı üzere; ruh sağlığı bakımından psikolojik tedavi görmekte olup ayrıca, kendisine daha önce kalp damarlarındaki rahatsızlığı nedeniyle stent takılmış olup, şu anda yüksek tansiyon yanında müzminleşmiş koroner arter hastalığı bulunmaktadır.

            4Şu anda ise, ağır psikolojik sorunlar ve nüksetmiş olan kroner alter hastalığı nedeniyle sürekli olarak doktor kontrolü altında tedavisini sürdürmektedir.

            Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkında 5275 sayılı yasa çerçevesinde hakkında verilen 6 aylık hapis cezasının derhal infazı halinde müvekkilim, içinde bulunduğu sağlık koşulları nedeniyle yaşamsal anlamda büyük bir riske girecektir.

            Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınızın takdir ve değerlendirmesi çerçevesinde; müvekkilim hakkında ………. 1. Sulh Ceza Mahkemesinin …….. esas ve ……… karar sayılı ilamının infazının 5275 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca, müvekkilim hakkındaki cezanın infazının 6 ay süre ile ertelenmesine karar verilmesini arz ederim.

            Saygılarımla,

Talepte Bulunan Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)