adana bosanma avukatı

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Nedir?

Türkiye’de avukatlar, kişilere hukuki danışmanlık sağlamakla görevlidir. Bu bakımdan bir kamu hizmeti görürler. Bu hukuki yardım; hukuki temsil ve hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsar. Ancak avukatlık hizmeti bunlarla da sınırlı değildir. Sözleşme yazımı, dilekçe hazırlama vb. içinde hukuk olan her alanda avukatlık işi vardır. Ancak temelde iki mesele olan hukuki temsil ve hukuki danışmanlık söz konusudur. Yazımızda bu konu ile ilgili bilinmesi gerekenlere ve bazı önemli ayrıntılara değineceğiz. Hukuki danışmanlık, bir hukuki mesele ile ilgili olarak bir avukattan bilgi almaktır. Ancak bu basit bir bilgilendirme değildir. Bir hukuki danışmanlık, mesele ile ilgili 5N 1K sorularını (ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim) cevaplayacak şekilde konuyu kapsar. Bir hukuki mesele ile ilgili olarak sürecin en başından sonuna kadar nasıl hareket edilmesi gerektiği, hukuki danışmanlığın içindedir. Türkiye’de hukuki yardım ve danışmanlık sağlama yetkisi yalnızca avukatlara aittir.


Hukuk Büromuz nezdinde Kişilere ve Şirketlere;

  • Hukuk Bürosunda Hukuki Danışmanlık
  • Yazılı Hukuki Danışmanlık
  • Sözlü Hukuki Danışmanlık
  • Online Hukuki Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Türkiye’de avukatlar, hukuk eğitimi almışlardır ve baro kuruluşlarınca hukuki olarak desteklenmektedir. Buna rağmen danışmanlık talep edilirken avukat seçiminde dikkatli olunmalıdır. Hem o hukuki meselede tecrübe sahibi hem de kanuni düzenlemelere hakim avukatlar tercih edilmelidir. Ayrıca sürekli değişen mevzuatı takip eden avukatlara başvurmak da önemlidir.

Avukata Danışmanın Önemi 

Hukuki danışmanlık, yaşanılan bir hukuki problemin çözümüne yönelik olabileceği gibi bir hukuki problemin hiç doğmamasına yönelik de olabilir. Yani bir hukuki problem ortaya çıktıktan sonra bunun çözümüne ilişkin en doğru yolun tespitine yönelik danışmanlık alınabilir. Bununla birlikte bir işe başlanılacağı zaman veya bir hukuki prosedür işletileceği zaman bu süreç içinde en yarayışlı yolun tespiti de yapılabilir. Her iki durumda da bir avukattan bu hizmeti almak hayati önem taşır. Çünkü hukuki işler büyük ciddiyet taşır. Gerek ticari, gerek sosyal, gerek ailevi, gerek sözleşmesel veya idari vb. her mesele için hukuk kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket eden kişiler hak kaybına uğrar. Çoğu zaman hukuki meselelerin başlangıçta önemsenmediği ve işin içinden çıkılmaz hale gelince avukata sorulduğu görülmektedir. Bu çok yanlış ama yaygın olan bir davranıştır. Kişileri çoğu zaman haklı iken haksız konuma getirir ve telafisi güç zararlar doğurur. Bu nedenle hukuki yardım talep etmek için acele edilmelidir.

HUKUK BÜROSUNDA HUKUKİ DANIŞMANLIK 

Hukuki danışmanlık pek çok şekilde mümkündür. Hukuk bürosu içinde, müvekkilin şirketinde, dışarıda herhangi bir müsait mekanda veya online olarak gerçekleştirilebilir. En yaygın olarak verilen hukuki danışmanlık türü avukatın bürosunda hukuki danışmanlık verdiği haldir. Büro içerisinde müvekkil ve olayla ilgisi olan kişiler meseleye ilişkin açıklamalarını yaptıktan sonra avukat ile birlikte izlenmesi gereken hukuki prosedürü ihtimalli bir şekilde çizerler. Her somut olaya kendine özgü bir prosedür uygulanmalıdır. Kanuni düzenlemeler yalnızca genel niteliklidir. Olaylara uygulanması hukuk tekniği bakımından bilgi ve tecrübe ister. Bu nedenle bu hizmeti almak önemlidir.

YAZILI HUKUKİ DANIŞMANLIK 

Bir hukuki meseleye ilişkin istenirse yazılı olarak talep edilebilir. Böyle bir durumda sözlü danışmanlığa göre daha kapsamlı bir danışmanlık söz konusu olacaktır. Bununla birlikte yazılı hukuki danışmanlık, sözlüye göre daha çok zaman alan bir durumdur. Yazılı hukuki danışmanlıkta, kendisinden hukuki yardım talep edilen avukat, belirli bir süre içerisinde o meseleye ilişkin izlenmesi gereken en doğru yolu tespit ederek ihtimalli bir şekilde nasıl hareket edilmesi gerektiğini yazılı olarak belirtir.

SÖZLÜ HUKUKİ DANIŞMANLIK 

Sözlü hukuki danışmanlık da oldukça sık talep edilen bir danışmanlık türüdür. Genellikle avukat ile yardım talep eden kişi yüz yüze belirli bir süre o hukuki meseleye ilişkin sözlü danışmanlık faaliyeti gerçekleştirir. Sözlü danışmanlığın telefon görüşmesi ile verilmesi pek tercih edilen bir durum değildir. Yazılı danışmanlığa göre burada daha kısa süren bir durum söz konusudur. Büro Dışında Hukuki Danışmanlık Hukuki danışmanlığın hukuk bürosunda olması bir zorunluluk değildir. Bir çok insan bunun için vakit bulamayabilir. Bu şekilde bir yoğunluğa sahip kişiler veya firmalar genellikle yazılı danışmanlık veya büro dışında hukuki danışmanlık talep eder. Bu danışmanlık, talep eden kişinin çalışma ortamında olabileceği gibi dışarıda herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir.

ONLİNE HUKUKİ DANIŞMANLIK 

Online Hukuki Danışmanlık, son yıllarda oldukça revaçta olan bir danışmanlık türüdür. Bu hizmeti veren hukuk büro sayısı da çok fazla değildir. Online Hukuki Danışmanlıktan yararlanmak isteyenlere bu hizmeti sağlamaktan gurur duyuyoruz. Online Hukuki Danışmanlık Bir çeşit yazılı danışma türüdür. Online olarak danışmanlık talep eden kişiye, talebe bağlı olarak E-mail, Skype, Whatsapp platformları üzerinde ayrıntılı bir şekilde hukuki çare üretilir. Online danışmanlık ücreti yine internet sitemiz üzerinden Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanan Güvenli Ödeme Sistemleri kullanılarak ödenir. Bu sistem Hukuk büromuzun web sitesine yazılım ile yüklüdür. Burada öncelikle talep edilen danışmanlık için ücret ödemesi yapılır. Ardından hukuki problem belirtilir ve duruma ilişkin bir çözüm üretilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Aküterya Ve Tazminat Hukuku

Hukuk büromuzun web sitesinde yer alan form doğru bir şekilde doldurulduğu zaman bu durum Hukuk Büromuzun e-mail adresine e-posta olarak düşer. Büro, meseleye ilişkin ilgili kişiyle iletişime geçer. Genellikle bu görüşmeler 24 saati geçmeyen bir süre içerisinde gerçekleştirilir. Bunun üzerinde hukuki probleme çare üretmek üzere yazılı bir hukuki yol çizilir. Danışmanlık hizmeti alan kişi eğer isterse ilgili büroya hukuki sürecin takibi için vekalet de verebilir. Avukata sorulan tüm sorular ve alınan tüm cevaplar kanunen gizli tutulur. Çünkü avukatların gizlilik yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülük aynı zamanda bir haktır. Çünkü avukata yapılacak olan denetimler vb. durumlarda ne suretle olursa olsun müvekkil–avukat arasında hukuki işlere yönelik evraklara el konulamaz, inceleme yapılamaz.

Online Danışmanlık hizmetinden ödeme yapan herkes yararlanabilir. Hukuki Danışmanlık Ücretleri Hukuki danışmanlık ücrete tabi olmak zorundadır. Avukatlar için ücretsiz danışmanlık yapmak yasak bir durumdur. Hatta her türlü hukuki iş için ücretli olma zorunluluğu vardır. Bu ücretin alt sınırı Baro kuruluşlarının her sene güncelleyerek yayımladığı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilir. Ancak bu liste belirttiğimiz üzere asgari miktarı açıklar. Bu miktarın altında kalmayacak şekilde avukat ile müvekkil arasında hukuki yardım ücreti serbestçe belirlenebilir. Bu bağlamda hukuki danışmanlık ücreti de avukat ile müvekkili arasında serbestçe belirlenir. Avukata sorulacak basit nitelikli hukuki sorular ücretsiz olarak cevaplandırılabilir. Bunlar ayrıntılı prosedür gerektirmeyen genel nitelikli soru ve cevaplardır. Yani avukat ile hukuki meselenin yüzeysel hatlarını görüşmek ve çözüme ilişkin yüzeysel bilgilendirme yapmak ücrete tabi değildir. Ancak Somut olaya ilişkin hukuki çare üretmek belirttiğimiz üzere ücrete tabi olmak durumundadır. Online Danışmanlıktan faydalanmak için bu bağlantıya tıklayınız.

KİŞİLERE VE ŞİRKETLERE HUKUKİ DANIŞMANLIK 

sigorta hukuku

Hukuki problemlerin çeşitliliği saymakla bitmez. Bu problemler her zaman herkesin başına gelebilecek niteliktedir. Bu kapsamda bu faaliyet, bireysel olarak her kişiye verilebilir. Boşanma davası, kıdem tazminatı, icra takibi, kiracı tahliyesi, sözleşme hazırlama vb. sınırsız alanda kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermek mümkündür. Ticari hayatın önemli bir unsuru olan şirketler tamamen hukuki bir düzen üzerinde çalışır. Ticari faaliyetler ne kadar yolunda giderse gitsin yapılan işlemler kanuni zemine uygun şekilde gerçekleştirilmiyorsa bir yerde düzen bozulacaktır. Bu durum çoğu zaman gereksiz yere zamansal ve parasal kayba yol açar. Türkiye’de ticaret şirketleri çok sıkı şekil şartlarına göre hareket etmek zorundadır. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri, ticari hayatın işlerliğine büyük önem vermekte ve şirketlere bu kapsamda önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklara uymayan şirketler için ciddi yaptırımlar doğar. Zaten işlemlerini kısa vadede küçük yararlar elde etmek için hukuk kuralları dışında gerçekleştiren şirketler çoğu zaman uzun vadede hak kaybına uğrar. Yapılması gereken en doğru işlem hem kısa vadeli hesaplar yapıp hem de uzun vadede şirketin büyümesini sağlayacak adımlar atmaktır.

Bu bağlamda işlerin hukuki zemine basacak şekilde ilerlemesi önem taşır. Türkiye’de ticaret şirketlerinin büyük çoğunluğu muhakkak bir avukat ile birlikte çalışır. Çoğu, ayrıca sürekli danışmanlık hizmeti alır. Şirketlerin bazı meselelerini ise avukat ile birlikte halletme yükümlülükleri de vardır. Şirketler bu bağlamda kişilerden farklı olarak hukuki danışmanlığı sürekli olarak alır.

ANONİM ŞİRKETLERİN AVUKAT ZORUNLULUĞU 

Avukatlık Kanunu madde 35 hükmü yalnız avukatların yapabileceği işleri hükme bağlarken 3. fıkra hükmü ile Anonim şirketlerin avukat ile çalışma zorunluluğuna değinmiştir. Buna göre; Türk Ticaret Kanunu madde 272 düzenlemesinde yer alan esas sermayenin beş katı veya daha fazlası bir esas sermayesi bulunan anonim şirketler Üye sayısı 100 veya üzerinde olan yapı kooperatifleri bu saydığımız tip şirketler sözleşmeli olarak avukat bulundurmak zorundadır. Bu yükümlülüğüne uymayan anonim şirketlerin, yükümlülüklere uymadıkları her ay başına göre hesaplanacak idari para cezası ödeme sorumlulukları söz konusu olur.

Bu bağlamda şirketler için hayati önem taşıyan hukuki yardım meselesi kanuni olarak da zorunluluk haline getirilmiştir. Sonuç olarak bir meselede avukata danışmadan hareket edilerek elde edileceği düşünülen düşük yararlar aslında sürecin içinden çıkılmaz bir hal alması ile büyük zararlara dönüşmektedir. Bu düşünceyle hareket edip avukata sormadan bir süreç yürütüldüğünde çoğu zaman işin daha karmaşık hale gelmesi ile avukata başvurulduğu görülmektedir. Bu durumda en başta kolaylıkla ve hak kaybı olmadan çözülebilecek olan mesele girift ve telafisi güç bir hale gelmektedir.

Diğer Hukuki Makalelerimizi İncelemek İçin Aşağıdaki Başıklara Da Göz Atabilirsiniz.


Tüketici Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Sigorta ve Trafik Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Ceza Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İcra Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İş Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Aile Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Gayrimenkul Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Arabuluculuk ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Miras Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Aküterya ve Tazminat Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Vergi Hukuku ve İdare Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Bilişim Hukuku ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Uluslararası Hukuk ile ilgili aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Similar Posts