Hileli İflas suç duyurusu dilekçe örneği

Hileli İflas suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız hileli İflas suç duyurusu dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                   ……………

MÜŞTEKİ                  :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIK            :

SUÇ                            : Hileli İflas

SUÇ TARİHİ  :

AÇIKLAMALAR

            1- Borçlu sanık……. Alacaklılarını zarara sokmak ve borçlarını ödememek için hileli iflas etmiştir.

            2- Sanık İİY. Maddesinin 311’e aykırı hareket etmiş olup, müvekkilim bu durumu yeni öğrenmiş bulunmaktadır. Borçlu sanık hakkında TCK’nun 161. maddesi uyarınca gerekli kovuşturma yapılarak kamu davası açılması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER             :  TCK’nun 161 ve sair yasal deliller.

DELİLLER                             :  İflas dosyası, tanıklar, zabıta kovuşturması ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı, davamızın kabulü ile sanık hakkında TCK’nun 161. maddesi uyarınca gerekli kovuşturma yapılarak kamu davası açılmasını arz ederim.

Müşteki Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)