Hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dava dilekçe örneği

Hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden .. yaşında ………… ile … yaşında ……………olmak üzere … çocukları olmuştur.

            2- Davalı, evlendikten bir süre sonra içki ve kumara başlamış olup bütün gelirini bu yolda harcadığı gibi evdeki eşyaları da satmaya başlamıştır.

            3- Bir süre önce yine eve sarhoş gelen davalı evdeki televizyonu satmak için götürmek istediği sırada müvekkilin karşı çıkması yüzünden tartışma başlamıştır. Bunun üzerine sarhoş olan davalı küfür ve hakaretler ederek davacıya saldırmış ve bıçakla, hayati tehlike arz edecek şekilde yaralamıştır. Bu husus polis ve hastane kayıtları ile sabittir.

            4- Artık bir arada yaşamaları  mümkün olmayan tarafların boşanabilmeleri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, polis ve hastane kayıtları, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların zina sebebiyle boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya bırakılmasına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)