Hasar tespiti dava dilekçe örneği(1)

Hasar tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız Hasar tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……..SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEP EDEN       :

VEKİLİ                 :  Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF     :  1. ….  plaka sayılı araç sahibi……

                                 2. ….  plaka sayılı araç işleteni……

                                 3. ….  plaka sayılı araç sürücüsü……

KONU                   : TESPİT

TALEP                  :  Müvekkilimin sahip olduğu  ……. Plaka sayılı Audi  marka araçta meydana gelen hasarın tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR

            1- Müvekkilim sevk ve idaresinde bulunan ……. plaka sayılı Audi   marka aracı ile …. Tarihinde….. saat sıralarında ……yola çıkmıştır.

            2- Müvekkilim söz konusu araç ile, …… istikametinden ……’e doğru dönerken, yolun sağında ilk otobüs durağından … metre ilerde seyir halinde giderken, yine aynı istikamete giden ………..’ın kullandığı ………plaka sayılı çekici aracının arkadan hızla gelerek, müvekkilimin arabasına çarparak aracını sürüklemeye başlamış, bunun sonucunda  çekici aracı  mevcut ağırlığıyla müvekkilimin içinde bulunduğu arabayı hızla kaldırıma doğru sürüklemeye başlamıştır.

            3- Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında, müvekkilimin aracının sol tarafı boydan boya çökmüş; araç enkaz haline gelmiştir. Araç şu anda kullanılmaz bir vaziyette müvekkilimiz nezdinde bulunmakta olup, acilen gerekli tamir ve bakım işlerinin yapılabilmesi hasarların giderilmesi ve ileride açacağımız davaya esas olmak üzere bu tespiti yaptırma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : 

DELİLLER                    :  Her  türlü delil.

SONUÇ VE NETİCE     :  Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere, müvekkilimizin sahibi olduğu ……….plaka sayılı audi marka araçta meydana gelen hasarın bilirkişi marifetiyle mahallinde tespitine karar verilmesini dilerim.         Arz olunur. Saygılarımla,

Tespit İsteyen Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)