haklı bir gerekçe olmaksızın ve bildirimsiz olarak işine son verildiği dava dilekçe örneği

haklı bir gerekçe olmaksızın ve bildirimsiz olarak işine son verildiği davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız haklı bir gerekçe olmaksızın ve bildirimsiz olarak işine son verildiği dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    : Av Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI        

DAVALI                   :  

KONU                      : Tazminat Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ        :  ……………. TL

Açıklamalar

  1. Müvekkilim, davalıya ait işyerinde …../…./…..tarihinden beri …. sigorta sicil numarası ile sigortalı olarak çalışmaktaydı. …../…./….. tarihinde haklı bir gerekçe olmaksızın ve bildirimsiz olarak işine son verildiği müvekkilime bildirilmiştir.
  • Davalı işverenin İş Kanunu ile müvekkilime tanınan hakları yerine getirmemiş ve müvekkilime hiçbir ödeme yapmamıştır. Oysa …… Türk Lirası kıdem tazminatı, ….. ihbar tazminatı, …… Türk Lirası fazla mesai ücreti, ….. Türk Lirası hafta tatili ücreti olmak üzere toplam Türk Lirasının tahsili için bu davayı açma zaruret hasıl olmuştur.

DELİLLER                            :  Sigorta kayıtları, ücret bordroları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER  : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                   : Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, açılan davanın kabulü ile müvekkilimin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile …… Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)