Hakimin reddi dava dilekçe örneği

Hakimin reddi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız hakimin reddi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

RED İSTEMİNDE

BULUNAN (DAVACI)           :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVALI VEKİLİ                   :

DAVA KONUSU                    : Hakimin reddi talebinden ibarettir.

DÖNME NEDENLERİ           : 1- Mahkemenizde görülmekte olan ………./…. Esas numaralı davada, davalının avukatı, bu davayı kesin kazanacağını çünkü davaya bakan hakimin müvekkilimin düşmanı olduğunu belirtmiştir.

            2- Müvekkilim daha önce yapmış olduğu bir trafik kazasında bir kişi ölmüştür. Davalı avukatın sözleri üzerine müvekkilimin yapmış olduğu araştırma neticesinde davaya bakan Hakimin trafik kazasında ölen (……) adlı kişinin oğlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda, ……… fıkrası uyarınca hakimin reddedilebileceği belirtilmektedir.

            3- İşbu nedenlerle, hakimin reddedilmesi zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda belirttiğim nedenlerle, davamızın kabulü ile Hakim (A….B……)’nin davadan reddini talep ediyoruz. Bu davaya başka bir hakim tayin edilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)