Hakem seçimi dilekçe örneği

Hakem seçimi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız hakem seçimi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Hakem seçimi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……., çok ünlü bir ses sanatçısı olup ünü yurt dışına kadar yayılmıştır.

            2- Müvekkilim “…….” adlı son kasetinin çoğaltılması ve dağıtımını bir yıl süreyle ve iki milyon adet ile sınırlı olmak üzere davalı ………’a vermiştir. Aralarında bu sözleşmeden dolayı çıkacak uyuşmazlıklar tahkimde çözülecektir.

            3- Söz konusu tahkim sözleşmesinde üçüncü hakemin ……Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığınca seçileceği kararlaştırılmıştır.

            4- İşbu nedenler dolayısıyla Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ……. tarihli tahkim sözleşmesi.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile davalı ile müvekkilim arasındaki uyuşmazlıklarda görev yapacak üçüncü hakemin seçimi hususunda karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)