haberin tümüyle yanlış gerçek dışı ve kişilik haklarına saldırı nitelikIi cevap dilekçe örneği

haberin tümüyle yanlış gerçek dışı ve kişilik haklarına saldırı nitelikIi cevap Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız haberin tümüyle yanlış gerçek dışı ve kişilik haklarına saldırı nitelikIi cevap dilekçe örneğini görebilirsiniz.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                                                                              ………

CEVAP VE DÜZELTME

İSTEYEN                                :

VEKİLİ                                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF                      :

YAYIN TARİHİ                       :

İSTEM                        : Haberin tümüyle yanlış, gerçek dışı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımakta, olması nedeniyle cevap ve düzeltme yapılarak yazının yayınlanmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

            …./…./…. Tarihinde TRT kanalında….. isimli programda program sunucuları normal haber sınırlarını aşarak beni tahkir ve küçük düşürecek gerçek dışı sözler sarf etmek suretiyle kişilik haklarıma saldırmaları nedeniyle ilgili kuruma cevap ve düzeltme hakkı için başvuruda bulunmuş isemde, bu arzum ilgili makamlarca red olunduğundan, müracaatımın bana tebliğinden itibaren iki gün içinde Mahkemenize başvurmaktayım.

            Yukarıda arz edilen anlatımlar karşısında, karşı taraf haksız yayınıyla 2954 sayılı TRT kurumunun yayın esaslarını içeren 5. maddesinin j.m. bentlerine aykırı davrandığından, düzeltme ve cevap metninin aynı programda, aynı saatte tamamen aynı Yasanın 27’nci maddesi gereğince yeniden yayınlanması için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER             :  2954 Sayılı Yasa, 2984 sayılı Yasa ile ilgili Yönetmelik ve ilgili kaynaklar

DELİLLER                              :  Yayın bandı kurum kararı vs.

SONUÇ                                   :  Haberin tümüyle yanlış, gerçek dışı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımakta, olması nedeniyle cevap ve düzeltme yapılarak yazının yayınlanmasına karar verilmesini arz ederim.

Düzeltme İsteyen  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)