Görevliye Basın Yoluyla Hakaret suç duyurusu dilekçe örneği

Görevliye Basın Yoluyla Hakaret suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız görevliye basın yoluyla hakaret suç duyurusu dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                   ……………

ŞİKAYETÇİ               :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIKLAR                :

SUÇ                            : Görevliye Basın Yoluyla Hakaret

SUÇ TARİHİ  :

İSTEM                       :

AÇIKLAMALAR

            …./…./….. tarihli gazete avukatlık mesleği nedeniyle görevimi yerine getirdiğim dava nedeniyle bana yayın yolu ile hakaret ettiğinden, hakkında kamu davasının açılabilmesi için savcılığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : TCK’nun 279, 480/son, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 57. maddesi, Basın Yasasının 16. maddesi

DELİLLER                            : ……/…../…… Tarihli gazete vs.

SONUÇ                                  : 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 57’nci maddesi gereğince kamu davasının açılmasının sağlanmasını arz ederim.

Şikayetçi Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)