gerçeğe aykırı belge düzenleme dolandırıcılık suç duyurusu

gerçeğe aykırı belge düzenleme dolandırıcılık suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız gerçeğe aykırı belge düzenleme dolandırıcılık suç duyurusu örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                       …………….

ŞİKAYETÇİ                           :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ŞÜPHELİ                               :

SUÇ                                        : Dolandırıcılık- Sahtecilik

AÇIKLAMALAR

            1– Müvekkillerimden …….. şüphelinin faaliyet gösterdiği işyerinde idari işlere bakıp, bunun yanında, gelen müşterilere çay kahve hizmetinde de bulunacak şekilde hizmet verdiği tarihte, şüphelinin şirketin tüm finansörlüğünü kendisi üstlenmek koşuluyla, her iki müvekkilimin birazda içinde bulundukları ekonomik zaafiyete  dayanarak şirket kurulduğunda  kredi kartı da alabileceklerini söylemek suretiyle, işyerine ara sıra takılan diğer müvekkil …………….’yı da katmak suretiyle, müvekkilim …………’ın % 50 hisse, diğer müvekkil ………….’ya da % 50 hisse pay vermek suretiyle her ikisinin adına …………Bilgisayar Ltd, Şti. (reklamcılık ajansı faaliyetleri) kurmuşlardır.

            2Şirketin faaliyet alanı olarak reklamcılık faaliyetleri ve bilgisayar parçaları, inşaat ve gıda malzemeleri üzerine kurulmuş bir şirkettir.

            3– Finansal hiçbir gücü olmayan her iki müvekkilim için şirket kuruluş masrafları şüpheli tarafından karşılanmıştır.

            4– Müvekkiller ……….. ve ………….. önceleri şüphelinin işyerine idari ve hizmetlerine bakmak üzere çağrılmış, bilahare şüphelinin yönlendirmesiyle “her ikiniz adına bir şirket kuralım, hem ticari anlamda iş yaparız, hem de kurulan bu şirket sayesinde  her ikinize kredi kartı çıkartırız” diye, her iki müvekkilim bu şekilde ikna edilmiş, her iki müvekkilde o dönemlerde içinde bulundukları ekonomik sıkıntı nedeniyle bu öneriyi kabul etmişler ve bu çerçevede sadece şirket kuruluş belgelerini formalite olarak imzalamışlardır.

            5- Şirket kurulduktan 10-15 gün kadar sonra fiziken yeri belli olan şirkette en ufak bir çalışmanın görünmemesi, şirket adına bastırılan faturaların her iki müvekkilime verilmemesi, aradan kısa bir süre geçtikten sonra müvekkillerin şüpheliye “şirket bizim üzerimizde gözüküyor, aradan süre geçtiği halde hiçbir mal gelmiyor, sembolik olarak isimlerimizin kurucu olarak geçtiği bu şirket yarın birgün vergi borçları açısından başımıza sıkıntı getirir, ya şirketi kapatın ya da işler duruma getirin, yani mal gönderin” demişlerdir.

            6– Ancak, müvekkillerimin bu talebine rağmen, istenilen faturalar kendilerine verilmediği gibi sürekli olarakta tehdide maruz kalmışlar ve giderek işyerine dahi gidemez duruma gelmişlerdir.

            7– Bu işler devam ederken ilgili maliye kuruluşundan elemanlar işyerini kontrole geldiğinde, işyerinin tamamen kapatılmış, hatta giriş kısmının duvarla örüldüğünü görmeleri üzerine tutanak tutmuşlar, bu şekilde ayrılmışlardır.

            8– Müvekkiller bu durumu da bizzat kendileri gözlemledikleri halde sürekli olarak tehdide uğramaları ve korkutulmuş olmaları sebebiyle maliyeye dahi gidip bilgi verememişlerdir, çünkü söz konusu işyeri ile ilgili şüpheli ve yakınlarına sorduklarında sürekli olarak “sen bu işlere karışma, merak etme, biz idari işleri hallettik dükkanı kapattık” demişlerdir.

            9– Müvekkiller ……….. sürekli olarak faturaları istediği halde şüpheli ve yakınları tarafından “biz faturaların gereğini yaparız, sen merak etme, sen işine bak, bir daha da bu işin peşini bırak” demişler sadece müvekkillerime üzerinde hiçbir tahakkuk işlemi bulunmayan vergi levhasını vermişlerdir.

            10– Müvekkiller ………….. ve ……………. iyi niyetle şirketin kapatıldığını düşünmüşler ve işin ardına düşmemişlerdir.

            11– Ancak, müvekkillerden ……………’a aradan bir süre geçtikten sonra 2008 yılında vergi dairesi tarafından aranmış, kendisi yakınlarının vefatı nedeniyle ikametgahından ayrılmış ve tebligattan haberdar olamamıştır. Bilahare müvekkil …….’ye ……… tarihinde ..Nolu Vergilendirme Dairesinden tekrar tebligat gelmiştir. Müvekkil ….. burada sadece beyanda bulunmuştur. Ardı sıra Temmuz 2009 tarihinde vergi cezaları ihtarnameleri gelmeye başlamıştır. Gelen ihtarnameler içeriğine göre sanki müvekkillerimin sembolik olarak kuruluşunda gözüktükleri ve bu çerçevede de bir hizmet yapılmış gibi karşılığında fatura edilen, faturalar karşılığı KDV ödenmemiş gibi vergi dairesi her iki müvekkilim aleyhine vergi tahakkuk ettirmiştir.

            12– Başta da belirtildiği üzere, başlangıçta şirket adına bastırılmış olan 5 cilt faturanın hiçbir cildi ile ilgili olarak, müvekkillerim bir tane bile fatura kesmemiş, ayrıca parakende satış fişi olarakta örnek matbaanın kestiği bilgi formunda bu ciltler içinde de bir tane makbuz kesmemiş, herhangi bir makbuza veya parakende fişine kendilerine tarafından düzenlendiğine dair bir imza atmamışlardır.Çünkü gerçekte ortada bir satış yoktur.

            13– Müvekkil .………. kültürel yapısı nedeniyle bu işlerin pek sorumluluğuna varamamış, kendisinin bilgi, birikim ve deneyimi olmadığı için üzerine de düşmemiştir. Ayrıca her iki müvekkil vergi dairesinden gelen tahakkuk ceza ihtarnamelerine de bir yanıt vermemişlerdir bu anlamda 60 günlük süre geçmeden vergi mahkemesine tarh edilen vergiler için iptal davası açma hazırlığına girmişlerdir.

            14- Şirket sermayedarlığını yapan şüphelinin kendisinin üzerine kayıtlı olan işyerinde şirket kurulmuştur. O tarihte, dükkan sahibi olarakta kendisi olup, muhtarlık görevi yürütmektedir.

            15– Şirketinin kapatıldığını iddia eden şüpheli ve yakınları faaliyet alanı olarak gösterilen dükkanı dahi satmışlardır.

            16– Söz konusu vergi dairesinin vergi ceza ihtarnamelerine dayanak yapılan parakende satış fişleri ve faturalar üzerinde, müvekkillerimin bilerek ve isteyerek gerçek dışı satış yapılmış gibi, gerçeğe aykırı olarak fatura düzenleyip düzenlemediğine ilişkin olarak her iki müvekkilimin imza örnekleri alınmak suretiyle bilirkişi incelemesi yaptırılmasını talep etmekteyiz.

            17– Müvekkillerim kandırılarak hayali olarak kurulan şirketin ilk kurulduğu günlerde daha çok şüphelinin tanıdığı ………. isimli kişinin faturaları düzenlediği duyumu alınmış, ancak bu şahıs daha öncede …….’da aynı faaliyetleri sürdürmüş olması itibariyle, bu şahsında adresi şüpheliden sorulmak suretiyle araştırılmasını talep etmekteyiz.

18– Kurulan şirket, şirket kuruluş faaliyet yeri ……………………………….. adı adında …………………………. adresinde faaliyet göstermiştir.

            SONUÇ VE İSTEM;

            Yukarıda açıklandığı üzere; başta şüpheli ve kimliğini tespit edemediğimiz kişilerin, müvekkillerim adına kurulan şirkete ait, fatura ve parakende fişlerinden yola çıkarak gerçeğe aykırı belge düzenledikleri ve bu gerçeğe aykırı belgeler nedeniyle de müvekkillerim hakkında Vergi Dairesince ceza tayin edildiği, bunun sonucu olarakta her iki müvekkillimin mağduriyetleri gözetilerek, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından gerekli yasal soruşturmanın yapılmasını dilemekteyiz.

            Arz ederim.

Saygılarımla, …………..

Şikayetçi Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)