Genel tatil ücretinin tahsili dava dilekçe örneği

Genel tatil ücretinin tahsili davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız genel tatil ücretinin tahsili dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Genel tatil ücretinin tahsili talebidir. (…….TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait ………….. işyerinde, …./…./…… tarihinden itibaren, günlük ….. TL ücretle çalışmaktadır.

            2- İşe başladıktan sonra geçen süre içinde, ….. günlük ulusal bayram ve genel tatil günü geçmiş olmasına rağmen davalı işveren bugünlere ait ücretleri ödememektedir.

            3- Genel tatil ücreti olarak ……. TL’na hak kazanan davacının bu alacağını, davalı, yasanın amir hükümleri ve harici taleplerimize rağmen ödemediğinden bu ücretlerin dava yoluyla talep edilmesi gerekmiştir.

            Bu sebeplerle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İş sözleşmesi, günlük ücret çizelgesi, tanık beyanı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, …… (…….) TL genel tatil ücretinin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)