Geçit hakkı tesisi dava dilekçe örneği

Geçit hakkı tesisi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız geçit hakkı tesisi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Geçit hakkı tesisi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, çifçilikle uğraşmaktadır. Müvekkilim … ay önce bir tarla satın almıştır. Satın aldığı tarla ile yol arasında ….. metrelik bir mesafe bulunmaktadır. Bu mesafe arasındaki tarla ise davalıya aittir. Müvekkilim taşınmazını kullanabilmesi için davalının tarlasından geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

            2- Müvekkilimin tarlayı satın aldığı kişi uzun yıllardan beri fiilen davalının tarlasını geçmek için kullanmıştır. Ancak davalı aynı imkanı müvekkilim için tanımamıştır. Müvekkilimin tarladan geçmesine mani olmak için tarlanın her tarafını tel ile çevirmiştir. Davacı yol ile tarla arasındaki …..metrelik mesafeyi katedebilmek için … Km. dolanmak zorundadır.

            3- Tesis edilecek ….. metre genişliğindeki yol için ….. TL tazminat ödemeye müvekkilim hazırdır.

            İşbu nedenlerle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre, davamızın kabulü ile tazminat karşılığında davalıya ait taşınmaz üzerinde davacı lehine geçit hakkı tesisine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)