Gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesi dava dilekçe örneği

Gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : Hasımsız.

DAVA                                     : Gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile, …………….. ile …..yıl kadar önce evlenmişler ve bu evliliklerinden …… müşterek çocukları olmuştur.

            2- Ancak vuku bulan bir deniz kazasında kaybolan müvekkilenin eşi için ………………… Asliye Hukuk Mahkemesinden Gaiplik kararı alınmış ve bu karar kesinleşmiştir.

            3- Davacı müvekkile şimdi yeniden evlenmek istemektedir. Gaiplik başvurusu sırasında evliliğin feshi talep edilmemiş olduğundan işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, gaiplik kararı, tanık beyanı ve tüm yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, daha önce gaipliğine karar verilmiş olan müvekkilin eşinin, müvekkile ile olan evliliğinin feshine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)