Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi dava dilekçe örneği

Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİ

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, kök muris ………….. in mirasçılarındandır.

            2- Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşıldığı gibi murisin, müvekkil dışında …………… …………… …………… adlarında 3 mirasçısı daha bulunmaktadır.

            3- Bunlardan ………………….. bekar ve çocuksuz olarak kaybolmuş uzun yıllardan beri de kendisinden haber alınamamıştır. Bu sebeple gaiplik hükümleri gereğince bunun miras payının da diğer mirasçılara teslimi gerekmektedir.

            4- …./…./…… tarihinde, bir gemi yolculuğu sırasında kaybolan mirasçı ……………… in gaipliğine karar verilebilmesi için gerekli süre geçmiş olduğundan, gaipliğine ve miras payının öteki kardeşlerine teslimine karar verilmesini talep ediyoruz.

            Mirasçılardan ………………….. in gaipliğine ve miras payının kardeşlerine teslimine karar verilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, mirasçı A….’nin gaipliğine ve miras payının diğer kardeşlerine teslimine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)