Gabin şartları içerisinde satılan aracın iadesi davası dilekçe örneği

Gabin şartları içerisinde satılan aracın iadesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız gabin şartları içerisinde satılan aracın iadesi davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati Tedbir Taleplidir.)

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Gabin şartları içerisinde satılan ……… plaka numaralı ……….. marka otomobilin iadesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……….., yıllarca para biriktirerek bu birikimi sonucunda bir otomobil almıştır.

            2- Müvekkilimin eşi böbrek hastası olduğu için her ay düzenli olarak hastaneye gidip diyaliz makinesine bağlanmaktadır. Bunun için her ay ……..(………) TL para ödemektedir. Çıkan ekonomik kriz nedeniyle işinden çıkartılan müvekkilim bu ay hastaneye vermesi gereken parayı bulamadığı için arabasını satmaya karar vermiştir.

            3- Müvekkilimin bu durumunu bilen davalı ………. müvekkilime arabasını alabileceğini ancak arabanın ancak ….. (…….) TL edeceğini söyler. Paraya acilen ihtiyacı olan müvekkilim piyasa araştırması yapma fırsatı da olmadığı için arabasını ……… TL’ye (……..) davalıya satmış ve noterden devrini yapmıştır.

            4- Parayı alan müvekkilim derhal eşini hastaneye götürerek diyaliz makinesine bağlatmıştır. Daha sonra müvekkilim aynı model olan bir arabanın kaça satılacağını sormuştur. Aynı model bir arabanın sahibi arabayı ……… TL’ye satacağını ve hatta ……….. TL verdikleri halde satmadığını söylemiştir. Bunun üzerine müvekkilim kandırıldığının farkına varmıştır.

            5- Müvekkilim bu durumu davalıya anlatmış fakat davalı artık noterden devrin yapıldığı için yapacağı bir şeyin olmadığını söylemiştir.

            6- İşbu nedenlerle, noterden yapılan devirden itibaren bir yıllık süre içerisinde Mahkemenize başvurarak gabin şartları altında satılan otomobilin geri verilmesine ilişkin dava açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tanık, bilirkişi ve gerektiğinde he türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile dava konusu otomobilin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için trafik siciline ihtiyati tedbiren ferağdan men şerhi konulmasına, davalı adına çıkarılan ruhsatın iptal edilerek ruhsatın müvekkilim adına çıkarılmasına ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)