Fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle tazminat dava dilekçe örneği

Fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle tazminat. (……. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait ………. işyerinde …./…./…… tarihinden itibaren çalışmaktayken, davalı işveren hiçbir bildirimde bulunmadan, …./…./….. tarihinde iş akdini fesh ettiğini belirterek davacıyı işyerine aldırtmamıştır.

            2- Davalının iş akdini sona erdirmesinin sebebi aslında davalıdan talep ettiği cinsel yakınlığı görememesidir. Bu husus işyerinde dilden dile dolaşarak hemen herkes tarafından bilinir olmuştur. Böylece davalı, şahsi emellerine ulaşamaması sebebiyle ve kötü niyetle iş sözleşmesini sonlandırarak adeta davalıdan intikam almak istemiştir.

            3- Davacının çalışma süresi .. yıldan fazladır. Aylık ücreti de sağlanmış maddi menfaatleri ile birlikte … TL’dır. Davalı yasal zorunluluk olmasına rağmen bildirim süresine ilişkin ücreti ödememektedir. Ayrıca iş sözleşmesini, fesih hakkını kötüye kullanarak sona erdiği içinde ihbar tazminatının.. katı daha tazminat talep ediyoruz. Böylece ödenmeyen toplam … TL’nın yasal yollardan tahsil edilmesi gerekmiştir.

            Bu sebeplerle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İş sözleşmesi, ücret bordroları, tanık beyanı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, toplam ……. TL tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)