Fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması dava dilekçe örneği

Fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Davalıya yapılan …….. (……..) Lira fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı ……….., müvekkilim olan …………. A.Ş.’de pazarlama sorumlusu olarak çalıştırılmakta iken ………. tarihinden itibaren iki aylık süre ile pazarlama ve dağıtımda bulunmak amacıyla Türkiye genelinde tura çıkmıştır.

            2- Tura çıkacak olması nedeniyle davalı ……….. şirketimiz veznesinden iki aylık maaşı olan …….. (……….) Lira ve harcırah olarak ta ……. (……….) Liralık bir ödemede bulunulmuştur.

            3- Ancak davalı …………, iki aylık maaş tutarını ve harcırahını aldıktan sonra pazarlama ve satış görevini yerine getirmemiş, iki ay tatil yapıp geri dönmüş ve hiç satış yapamadığını ileri sürmüştür. Bunun üzerine Şirketimizin, davalının Türkiye genelinde tura çıkmış olduğu tarih olan ……….. tarihinden itibaren işine son verdiğini, kendisine yapılan ……….. Liralık ödemeyi şirket veznesine iade etmesini yazılı olarak ihtar etmiş olmasına rağmen davalı geri ödemeye yanaşmamıştır. İhtarname ektedir.

            4- Davalıya yapılan söz konusu ödeme kanuna ve yerleşik Yargı İçtihatlarına tamamen aykırıdır. Yapılan söz konusu yanlış ödemenin iadesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Davalıya yapılan ödemeye ilişkin makbuzlar, davalıya çekilen ihtarname ve diğer her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle, davalı ……….’a yapılan yanlış ödeme tutarı olan …….. (………..) Liranın iadesinin yazılı olarak talep edildiği tarih olan …………. tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödemeye mahkum edilmesine, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)