Fazla çalışma ücretinin ödenmesi dava dilekçe örneği(1)

Fazla çalışma ücretinin ödenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız fazla çalışma ücretinin ödenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                    : Av.    : Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                  :

DAVA                                     : Fazla çalışma ücretinin ödenmesi. (…….)

OLAYLAR                              : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait ……………….. işyerinde …./…./…… tarihinden itibaren çalışmaktadır.

            2- Bu süre içinde davacı, çeşitli tarihlerde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma şeklinde mesai yapmış ve bu çalışmaları için bizim hesapladığımız toplam ücreti …… TL’nı bulmuştur. Davacının saat ücreti ortalama …. TL’na tekabül etmektedir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma gün ve saatleri işyeri kayıtları ve işe giriş-çıkışta basılan kart uygulamaları ile sabittir.

            3- Biriken bu ücretleri davalı işveren rızaen ödemediği için işbu davayı açmak zorunda kalmış bulunuyoruz.

Hukuki Sebepler                   :

Deliller                                   : İş sözleşmesi, işyeri kayıtları, işe giriş kartı, tanık beyanı vs. deliller.

Sonuç Ve İstem                    : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillerle davanın kabulüne, …….. TL fazla çalışma ücretinin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)