Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma dava dilekçe örneği

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma.

OLAYLAR                             : 1. Davacı müvekkil, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden .. yaşında …………. ile … yaşında …………. olmak üzere … çocukları olmuştur.

            2- Taraflar arasında, evlendiklerinden bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, sevgi ve saygıları azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Bu arada doğan çocuklar da bu farklılığa engel olamamış ve taraflar birbirlerine ve evlilik birliğinin yeniden kurulabileceğine ilişkin inançlarını yitirmişlerdir.

            3- Böylece evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğundan taraflar boşanmaya karar vermiştir.

            İşbu sebeplerle, ekteki protokolde göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına karar verilebilmesi için bu davayı açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :  

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, protokol ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)