Evliliğin nisbi butlan sebebiyle iptali dava dilekçe örneği

Evliliğin nisbi butlan sebebiyle iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız evliliğin nisbi butlan sebebiyle iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Evliliğin nisbi butlan sebebiyle iptali.

OLAYLAR                             : 1-Davacı müvekkil, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiştir.

            2- Ancak davalı, müvekkilin sağlığını tehlikeye sokacak derecede ……………… hastası olduğunu gizleyerek bu evliliği yapmıştır. Eğer bu hastalığı müvekkil baştan bilseydi, sağlığı tehlikede olduğu için evlilik yapmazdı.

            Bu sebeple mezkur evliliğin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, hastane kayıtları, doktor raporu, tanık beyanı vs. kanıt.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tarafların evliliklerinin nisbi butlan sebebiyle iptaline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)