Evlenme talebinin reddine itiraz dava dilekçe örneği

Evlenme talebinin reddine itiraz davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız evlenme talebinin reddine itiraz dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Evlenme talebinin reddine itiraz.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, nişanlısı ………………….. ile evlenmek için ……………. Evlendirme Memurluğuna başvurmuş ve bu başvuruları reddedilmiştir.

            2- Ekte sunulan başvuru evraklarının tetkikinden de anlaşılacağı gibi tarafların evlenmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak buna rağmen evlendirme memuru haksız olarak evlenme taleplerini kabul etmemiştir.

            Tarafların evlenebilmelerinin temini için işbu itiraz talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, evlenme başvuru evrakları, memurluğun ret kararı vs. her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre talebimizin kabulü ile, …………. evlendirme memurluğunun, evlenme talebinin reddine dair kararının kaldırılmasına ve tarafların evlenmesinde sakınca olmadığının tespitine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)