Evlatlık ilişkisinin kaldırılması dava dilekçe örneği

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız evlatlık ilişkisinin kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE 

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Evlatlık ilişkisinin kaldırılması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalılar küçük ……………..’yi, ………………. Aile mahkemesinin kararıyla evlat edinmişlerdir. Buna dair karar ektedir.

            2- Ancak yapılması gereken esaslı araştırmalar yapılmadan bu karar verilmiştir. Davalılar daha öncede evlat edinmişler ve gerekli özeni göstermedikleri için ilişkileri kötüye gitmiştir. Ayrıca davalılar ekonomik durumları gereği küçüğün eğitimini gereği gibi sağlayabilecek durumda değillerdir.

            Böylece eksik incelemeyle kurulan evlatlık ilişkisinin kaldırılabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, evlatlık kararı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalılar ile küçük …………….. arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına, masraf ve vekalet ücretlerinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)