Evlatlık ilişkisinin kaldırılması dava dilekçe örneği

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız evlatlık ilişkisinin kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Evlatlık ilişkisinin kaldırılması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkilin küçük oğlu ………………. davalılar tarafından ………………….. Aile mahkemesinin kararıyla evlat edinilmiştir.

            2- Ancak evlat edinilen …………………. in küçük olması sebebiyle babası olan davacının da rızası alınması gerekirken bu rıza alınmadan ve sayın mahkeme tarafından eksik incelemeyle evlatlık ilişkisinin kurulmasına karar verilmiştir.

            Bu sebeple evlatlık ilişkisinin kaldırılabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, küçük …………………… ile davalılar arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına ve yargı gideri ve vekalet ücretlerinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)