Evlat edinmeye izin verilmesi dava dilekçe örneği 2

Evlat edinmeye izin verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız evlat edinmeye izin verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Evlat edinmeye izin verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkiller karı-koca olup birlikte küçük …………….’yi evlat edinmek istemektedirler. Bu isteğe küçüğün anne ve babasının rızası da vardır. Buna dair mahkeme tutanağı da eklidir.

            2- Ayrıca evlatlık bağının kurulabilmesi için gerekli olan diğer bütün şartlar da mevcuttur; küçük bir yıldan fazladır davacıların bakım ve gözetimi altındadır, birlikte evlat edinmek isteyen eşlerin her ikisi de otuz yaşını geçmiştir ve taraflar arasında 18’den fazla yaş farkı vardır.

            Bu sebeplerle davacıların küçük ………….’yi evlat edinebilmeleri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı, rıza beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, küçük ………..’in davacılar tarafından evlat edinilmesine izin verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

                                                                       (E-İmzalıdır)