Eşlerin mal ayrılığına karar verilmesi dava dilekçe örneği

Eşlerin mal ayrılığına karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız eşlerin mal ayrılığına karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR                         : 1- …………………..

                                                  2- …………………..

DAVA                                     : Eşlerin mal ayrılığına karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalılardan ……………….. olan alacağına karşılık icra takibi yapmış ve haciz uygulamak istemektedir.

            2- Davalılar karı-koca olup aralarında mal ortaklığı rejimi mevcuttur. Bu durum davacı müvekkilin alacağını temin için başvurduğu haczin tatbikini güçleştirmektedir.

            Bu sebeple davalılar arasındaki mal rejiminin, mal ayırımına dönüştürülmesine karar verilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, icra dosyası, mal rejimi sözleşmesi vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalılar arasındaki mal rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesine, masraf ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)