Eski Hale Getirme İstemli Dilekçe Örneği

Eski Hale Getirme Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız eski hale getirme istemli dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                              ……….

ESKİ HALE GETİRME

İSTEYEN                               :

SANIK                                    :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SUÇ                                        :

SUÇ TARİHİ              :

İSTEM                                   : Eski Hale Getirme

AÇIKLAMALAR

            Mahkemenizin…../……/…….. tarih ……./…… sayılı dosyasında aynı saatlerde …….. adliyesinde duruşmamın olması ve bahsedilen duruşmanın da bazı nedenlerle uzaması nedeniyle Mahkemenizde bulunamadığım için davanın düşürülmesine karar verilmiştir. Bulunduğum Mahkemenin bitiş ve giriş saatleriyle ilgili tutanağı da birlikte sunuyorum. Yargılamanın eski hale getirilmesi için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : CYUY. 41-44 madde ve ilgili kaynaklar.

DELİLLER                          :  Mahkeme tutanağı vs.

SONUÇ                                : Yukarıda arz edilen nedenlerle mazeretimin kabulü ile davanın eski haline getirilmesine karar verilmesini arz ederim.

Sanık  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)