Eşit davranma ilkesine aykırılık sebebiyle tazminat dava dilekçe örneği

Eşit davranma ilkesine aykırılık sebebiyle tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız eşit davranma ilkesine aykırılık sebebiyle tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Eşit davranma ilkesine aykırılık sebebiyle tazminat (…… TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalı ……………. işyerinde 4 yıldan fazla süredir, aylık …. TL maaşla, …………….. olarak çalışmaktadır.

            2- Birlikte işe giren, aynı işyerinde ve aynı işte çalışan erkek işçilerin maaşını işveren % …oranında artırdığı halde müvekkilenin maaşını, sadece kadın olduğu için % …artırmıştır. Bu durum davacı müvekkile açısından ayrık uygulama oluşturmakta ve yasaya aykırı durum teşkil etmektedir.

            3- Bu sebeple tarafların arasında gerginlik doğmuş ve iş akdinin sona erdirilmesine varacak hale gelmiştir. Ancak ülkemiz şartlarını göz önünde bulunduran davacı bu duruma mecburen katlanmış, fakat yasadan doğan 4 aylık tazminatını ve yoksun bırakıldığı % 10’luk zam farkını talep etme gereği duymuştur.

            Bu sebeplerle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İş sözleşmesi, tanık beyanları ve her tür yasal deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen  delillere göre davanın kabulü ile, …….. TL tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yoksun bırakılan zam farkı hakkının tanınmasına ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)