Eser sözleşmesi kullanılan inşaat malzemelerinin bedelinin iadesi dava dilekçe örneği(1)

Eser sözleşmesi kullanılan inşaat malzemelerinin bedelinin iadesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız Eser sözleşmesi kullanılan inşaat malzemelerinin bedelinin iadesi dava dilekçe örneğini(1) görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tazminat (…… TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile ait malzemelerle davalı, tapunun …. ada, …… parsel numarasında kayıtlı kendi taşınmazına inşaat yaptırmıştır.

            2- Bu inşaatı yaptırırken davalı, malzemelerin davacıya ait ve lüzumlu olduğunu bilmesine rağmen, kötü niyetli olarak hareket etmiştir.

            3- Kullanılan malzemelerin isim ve fiyatları ekli listede sunulmuş olup bunların toplam değeri …… TL’dir.

            4- İnşaatın sökülüp malzemelerin iadesi teknik olarak mümkün olmadığı için iade yerine tazminat talep etmek gerekmiştir.

            Bu sebeple işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Malzeme fiyat listesi, tanık, keşif v.b. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, toplam …… TL’nın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ait talep hakkımızın saklı tutulmasına ve masraf ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)