El Konulmuş Aracın iadesi istemli dilekçe örneği

El Konulmuş Aracın iadesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız El Konulmuş Aracın iadesi istemli dilekçe örneğini görebilirsiniz.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                   …………….

SORUŞTURMA NO               :

EL KONULAN ARACIN

İADESİNİ TALEP EDEN       :

VEKİLİ                                   :Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU                                     :  …………

                                                Aracın iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hazırlık dosyası üzerinden yürütülmekte olan tahkikat çerçevesinde müvekkile ait ……….. plakalı araca el konulmuştur.

Aşağıda açıklamış olduğumuz gerekçeler ile müvekkile ait el konulmuş olan araca ilişkin el konulma kararının kaldırılarak aracın tarafımıza teslim edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki;

1- Müvekkilim bu aracı, arkadaşı olan şüpheli …………’a isteği üzerine geçici olarak kullanması için vermiştir.

2- Müvekkilimin soruşturma dosyasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca araçta suça konu herhangi bir mal, eşya vs. de bulunmuş değildir.

3- Anılı araca elkonulmuş olması hali karşısında müvekkilim mağdur durumdadır. Zira müvekkilim söz konusu aracı kendi  işlerinde kullanmaktadır.

4- Suçta kullanıldığı iddia edilen ………. plakalı aracın trafikte kaydı bulunmaktadır ve gerek hazırlık tahkikatı ve gerekse de kovuşturma safhalarında aracın üzerinde herhangi bir delil tespitinin yapılması gerekmemektedir.

5- Ayrıca CMK’nın 128/4 maddesinde kara taşıtlarının kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle el koyma işleminin icra edileceği hükmü düzenlenmektedir. Yine CMK’nın 132/5 maddesinde el konulan eşyanın muhafaza edilmek üzere şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebileceği hükmü bulunmaktadır.

6- Dolayısıyla belirtmiş olduğumuz yasanın bu açık hükümleri karşısında söz konusu aracın muhafaza altında bulundurulmasının kamu adına da bir yararı bulunmamaktadır.

7El konulmuş olan aracın yargılamaya konu suçta delil olarak kullanılması söz konusu değildir. Aracın tarafımıza teslim edilmesi halinde de istendiği anda teslim edilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aracın üzerinde yargılamayı aydınlatacak bir delil de mevcut değildir.

8- Sayın Mahkemenin el konulma kararını kaldırarak aracı müvekkile iade etmesinde müvekkilin güncel ve korunmaya değer hukuki yararı vardır.

İSTEM SONUCU        :

Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler ile el konulmuş olan müvekkile ait …………plakalı aracın el konulması kararının kaldırılarak; anılı aracın CMK m.131 uyarınca aslen veya CMK m.132/5 uyarınca yediemin olarak tarafımıza teslimine karar verilmesini arz ederim.

Saygılarımla. 

Talep Eden Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)