Ecrimisil dava dilekçe örneği

Ecrimisil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ecrimisil dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Ecrimisil (…… TL)

OLAYLAR                           : 1- Davacı müvekkile babasından ……. ili, …….. ilçesi, ……. mahallesi’nde …. dönüm fındık bahçesi miras kalmıştır. Davalının da, müvekkilin fındık bahçesinin kuzey kısmında fındık bahçesi bulunmaktadır.

            2- Müvekkilim, işlerinin çokluğu nedeniyle fındık toplamaya her sene geç gitmektedir. Bunu fırsat bilen davalı …yıldır müvekkilimin fındıklarını toplamaktadır.

            3- Davacıya komşulardan biri, her yıl fındıkları davalının topladığını beyan etmiştir. Müvekkilim, …./…./…… tarihinde fındık toplamaya gittiğinde, davalıyı bizzat fındık toplarken görmüş ve müdahalenin men’i davasıyla davalıya oradan çıkarmıştır. Söz konusu dava …./…./…… tarihinde kesinleşmiştir.

            4- Davalıdan geriye doğru … yıl süre için ecrimisil talep etmekteyiz. İstediğimiz miktar ….. yılı için …………. TL, …….. yılı için …….. TL ve ……….. yılı için ……………….. TL olmak üzere toplam …… TL’dir.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, davalının …… TL ecrimisili, dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek ticari faiziyle birlikte ödenmesine, fazlaya ait talep hakkımızın saklı tutulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI