destekten yoksun kalma tazminat dava dilekçe örneği

destekten yoksun kalma tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız destekten yoksun kalma tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : ……… (……) TL destekten yoksun kalma tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı şirkete ait …… girişinde bulunan ………Benzin istasyonunda …….. günü elektrik arızası meydana gelmiştir. Bu arızayı gidermek üzere müvekkillerimin murisi ……… anılan istasyona çağrılmıştır.

            2- Müvekkillerimin murisi arızaya müdahalede bulunmuş ve elektrik trafosunun şalterini kapatmak isterken davalının işçisi (……) çelik saplı fırçayı tahta zannederek maktule vermiş ve bu fırça sapının elektrik akımını geçirmesi nedeniyle müvekkillerimin murisi yanarak vefat etmiştir.

            3- Muris geride davacıları mirasçı olarak bırakmış olup bu husus ……..Sulh Hk. Mh. ……… E. s. veraset ilamı ile sabittir.

            4- Davalı şirket ortakları ve işçileri aleyhine ………. Asliye Ceza Mah. ……… E. s. kamu davası açılmış ve ……. tarihli karar ile sanıkların mahkumiyetine karar verilmiştir.

            5- Muris ……… müvekkillerimin hayattaki tek dayanakları idi. Müvekkillerimin hayatta başka bir gelir kaynakları yoktur. Şu anda yakınlarının yardımları ile hayatlarını devam ettirmektedirler.

            6- Müvekkillerimin murisi elektrik işleri ile uğraşan bir şirketin sahibi olup vefat ettiği zaman aylık en az ……… TL kazanmaktaydı. Bu geliri ile müvekkillerimin bütün ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Müvekkillerimin murisi davalıların kusuru neticesinde vefat etmeseydi müvekkillerime hayatı boyunca destek olmaya devam edecekti.

            7- Müvekkilim ……… çok genç yaşında küçücük iki çocuğu ile dul kalmıştır. ……… ve …….. ise daha babalarını tanıyamadan onu kaybetmişler, bir ömür boyu ise babasızlığın acısını tadacaklardır. Müvekkillerimin maruz kaldığı maddi kayıplar ile manevi acının tarifi mümkün değildir.

            8- Müvekkillerimin manevi tazminat hakkını saklı tutarak, murislerinin desteğinden yoksun kalmalarından dolayı maddi tazminat olarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik …….. TL talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …… Asliye Ceza Mah. ……… E. s. dosyası, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif, ekonomik sosyal durum araştırması, veraset-name, ölüm raporu ve sair delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……….. TL destekten yoksun kalmaktan kaynaklanan maddi tazminatın olay tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davalıya ait benzin istasyonu üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)