Dernek üyeliğinden ihraç kararının iptali dava dilekçe örneği

Dernek üyeliğinden ihraç kararının iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız dernek üyeliğinden ihraç kararının iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Dernek üyeliğinden ihraç kararının iptali talebidir.

OLAYLAR                           : 1- Müvekkil, yukarıda adı ve adresi verilen davalı derneğe iki yıldır üye olup tüm aidatlarını bu güne kadar hiç aksatmadan ödemiş bulunmaktadır.

            2- Dernek yönetim kurulu, ………….. tarih ve ……… sayılı kararı ile müvekkili dernekten ihraç etmiştir. Söz konusu ihraç kararına yazılı dilekçe ile başvuruda bulunarak itiraz etmemize rağmen bu güne kadar herhangi bir cevap alınamadığı gibi, konuya ilişkin sözlü bir açıklama da yapılmamıştır.

            3- Derneğin ihraç kararı tamamen hukuka aykırı olup, herhangi bir hukuki mesnede dayandırılmamıştır. Verilen karar tamamen şahsi ilişkilerin iyi olmamasından kaynaklanmakta olup, kötü niyetli olarak verilen bir karar olduğundan iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : İhraç kararı, makbuzlar, karar defteri, tanık ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile “………………….. Derneği”nin yönetim kurulu’nun ……………….. tarih ve …………. sayılı ihraç kararının iptali ile davacının dernek üyeliğinin devamına karar verilmesini sağılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)