Dernek genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması dava dilekçe örneği

Dernek genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız dernek genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….                               SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Dernek genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ……………….. derneğinin, ….. no’lu üyesidir.

            2- Derneğin amacından sapmaya doğru gitmesi üzerine dernek üyelerinden beşte bir çoğunluğu aşan … kişi, genel kurulu toplantıya çağırmak üzere ………….. tarihinde yönetim kuruluna başvuruda bulunmuştu.

            3- Ancak yönetim kurulu bugüne kadar genel kurulu toplantıya çağırmadığı gibi bundan sonra da çağırmayacağını davacıya haricen bildirmiştir.

            Böylece görülen lüzum üzerine dernek genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için üç üyenin görevlendirilmesi amacıyla işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Dernek tüzüğü, üye kayıt sicilleri, üyelerin yazılı başvuru suretleri ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre, davanın kabulü ile, dernek üyeleri arasından üç kişinin, dernek genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere görevlendirilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)